Εκδοχή Γ – χρωματική παραλλαγή

Εκδοχή Γ - χρωματική παραλλαγή