Εκδοχή Β – μπεζ λάκα στα συρτάρια και εσωτερικά χωρίσματα και πλατάρι

Εκδοχή Β - μπεζ λάκα στα συρτάρια και εσωτερικά χωρίσματα και πλατάρι