Εκδοχή Β – λευκή λάκα στα συρτάρια και εσωτερικά χωρίσματα

Εκδοχή Β - λευκή λάκα στα συρτάρια και εσωτερικά χωρίσματα