Τα τελευταία χρόνια, χάρη στη δυνατότητα σχεδιασμού και κατασκευής “Custom” επίπλων, ειδικά κατασκευασμένων στις ανάγκες του χώρου του εκάστοτε πελάτη, η εταιρεία συνεργάζεται με επαγγελματικούς χώρους, όπως ξενοδοχεία, bars και γραφεία.

Αρχικά πραγματοποιείται μελέτη, κατά την οποία γίνεται εκτίμηση του χώρου που διατίθεται. Έπειτα παρουσιάζονται στον πελάτη προτάσεις σε μορφή 3D, σχεδιασμένες από το τμήμα σχεδιασμού της εταιρείας. Στη συνέχεια, ο πελάτης επιλέγει ανάμεσα σε προτάσεις επίπλων ειδικά σχεδιασμένων για το χώρο του.

Τα έπιπλα κατασκευάζονται και παραδίδονται από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας. Αξιοσημείωτη είναι η after-sales υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία, καθώς βασική αρχή της αποτελεί η πλήρης ικανοποίηση του κάθε πελάτη.

Στο “Custom” Project, τα βήματα τα οποία ακολουθούνται είναι συγκεκριμένα και έχουν στόχο την άμεση κατανόηση των αναγκών του πελάτη και την ταχύτατη παράδοση των επίπλων.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ