Κατάστημα οπτικών

Τοποθεσία :

Δράμα

 

Σχεδιασμός :

Κούκουρας Ιωαννης

Υλικά :

Καπλαμάς Δυς, λάκα ματ.

Category

ειδικες κατασκευες, επενδύσεις τοιχοποιίας, καταστηματα